Διαγωνισμός για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα για νέους

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες! Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που υπόκειται στο Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει πανελλήνιο διαγωνισμό για νέους 16-35 ετών. Η πραγματικότητα είναι οτι το πνεύμα της επιχειρηματικότητας εκλείπει από το