Από τη συμμετοχή μου στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Οικονομική Ανάπτυξη και Δίκαιο» τον Μάρτιο του 2016 με την εισήγησή μου «Το θεσμικό πλαίσιο και η φυγή του ανθρώπινου κεφαλαίου από την Ελλάδα – Η σημασία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».
Στη φωτογραφία διακρίνονται αριστερά μου ο κος Ιωάννης Βάγιας, Εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και δεξιά μου οι κες Όλγα Ζυγούρα, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου και ο συνάδελφος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κος Ιωάννης Σώρρος. Στο κέντρο η κα Φλωρεντία Καλδή, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία προέδρευσε της συνεδρίας.