Είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαβάζουμε για νέους σε ηλικία επιχειρηματίες με έξυπνες και καινοτμόμες ιδέες που καταφέρνουν να ξεπερέσουν τους όποιους σκοπέλους και να βρίσκουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών ιδιαίτερα από εξειδικευμένα κεφάλαια του εξωτερικού.
Διαβάστε στο Capital τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση και τα διεθνή κεφάλαια που τους χρηματοδότησαν.

Η δική μου ευχή να γιγαντώσει αυτή η τάση και να αναδειχθεί επιτέλους το ελληνικό πνεύμα και δαιμόνιο.