Καλεσμένη στο sbc TV στην εκπομπή του Λουκά Γεωργιάδη, συζητήσαμε την υφιστάμενη δύσκολη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και την ανάγκη για άμεσες πολιτικές και αναπτυξιακό σχέδιο.