Χαιρετισμός στο Open Day του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά μου να απευθύνω χαιρετισμό στο Open Day του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού με την ιδιότητά μου ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και του ΠΜΣ Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς!

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου που οργανώνει το Crowdhackathon για τον ψηφιακό μετασχημασιμό στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.