Στην πρωινή εκπομπή στις 24/04/2015 ισχυρίστηκα ότι θα πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτή η αβεβαιότητα και να μπούμε σε μία κανονικότητα. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει με το μαρτύριο της σταγόνας. Το μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο διαφαίνεται συμφωνία, είναι μία μικρή ανάσα αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όσο δεν υπάρχει διευθέτηση του χρεόυς, οι τόκοι δημιουργούν χρηματοδοτικό κενό και άρα υπάρχει ανάγκη δανείων.

Οι όποιες ρυθμίσεις για την οφειλές προς το Δημόσιο είναι συμφέρουσες, ωστόσο, όσο δεν παίρνει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούν να είναι βιώσιμες καθώς θα πρέπει οι οφειλέτες να πληρώνουν και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Η κυβέρνηση θέτει κόκκινες γραμμές, αλλά πόσο μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα μας; Το σφαλιστικό επί παραδείγματι, είναι ζωτικής σημασίας και δεν μπορούμε να το αγνοούμε διότι δεν είναι βιώσιμο. Ο έχων την ευθύνη της πολιτικής, θα πρέπει να σκέφτεται διαγενεακά, δηλαδή θα πρέπει και εμείς να πάρουμε σύνταξη. Δεν μπορείς να ασκείς πολιτική προς όφελος μίας γενιάς και εις βάρος μίας άλλης.