Στη συζήτηση ανέφερα ότι είναι θετικό ότι επετεύχθη μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα, ωστόσο αυτό σημαίνει μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κενό. Για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε συζήτηση για μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα δεν μπορεί να είναι ασύνδετη από τη διευθέτηση του χρέους.

Είναι επίσης κρίσιμο η κυβέρνηση να στοχεύσει σε σαφείς αναπτυξιακές πολιτικές. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην ποσοτική χαλάρωση του Ντράγκι αφενός, αφετέρου το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για στοχευμένες αναπτυξιακές δράσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων. Η επανεξέταση και ο επανακαθορισμός αυτών είναι θεμιτός, όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου.