Μια ενδιαφέρουσα μελέτη από την McKinsey&Company για τη σπουδαιότητα του «ταλέντου» και της «ηγεσίας» στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η μελέτη καταδεικνύει ότι χρειάζονται διάφορες δεξιότητες για αποτελεσματική επιχειρηματική ανάπτυξη. Αναφέρει ότι λίγοι είναι εκείνοι που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες. Μόνο το 1% του δείγματος των στελεχών που ανέλυσαν, κατέγραψαν βαθμό 6 ή 7 στα 7 και μόλις 10% πάνω από τον μέσο, δηλαδή 5. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αυτά τα στελέχη κατέγραψαν μεγάλη αύξηση των κερδών. Ακόμα ένα εύρημα της μελέτης είναι η σημασία της προσήλωσης στον πελάτη, δηλαδή προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στον πελάτη.

Μπορείτε να διαβάσετε τα ευρήματα της μελέτης εδώ.