Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες! Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που υπόκειται στο Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει πανελλήνιο διαγωνισμό για νέους 16-35 ετών. Η πραγματικότητα είναι οτι το πνεύμα της επιχειρηματικότητας εκλείπει από το ελληνικό γίγνεσθαι και το ίδιο συμβαίνει και για την καινοτομία. Ωστόσο, η μακροοικονομική θεμελιώνεται στη μικροοικονομική, επομένως η ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και καινοτομιών είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Βρείτε τον ιστότοπο εδώ