Ο John Nash στην Αθήνα – Επίτιμος Καθηγητής και ομιλία στην Παλαιά Βουλή

Στις αρχές του 2000, είχα την τιμή να ανήλω σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που πήραν την πρωτοβουλία να επικοινωήσουν με τον John F. Nash Jr. και να τον καλέσουν στην Ελλάδα.

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε ένθερμα από τον δημήτριο Χριστοδούλου, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον εκείνη την περίοδο,  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,καθώς και τον τότε Δήμαρχο του Βέλου Κορινθίας κο Χάρη Βυτινιώτη.

Ο John Nash αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την επίσκεψή του.

Η πρώτη φωτογραφία παρακάτω είναι λίγο πριν την τελετή αναγόρευσής του.

Η ομιλία του John Nash πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Ιουνίου στην Παλαιά Βουλή με τίτλο «Ιδεατό Χρήμα».