Πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιούνιο του 2004.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που η Επιτροπή μου αποτελείτο από εξαίρετους επιστήμονες του αντικειμένου όπως ο μεταστάς, πια, John H. Dunning, Επίτιμος Καθηγητής στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Reading, Η.Β. και Peter J. Buckley, Καθηγητή Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Leeds, Η.Β.  O Robert Pearce, Καθηγητήw Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο του Reading, παρακολούθησε επίσης την υποστήριξη της διατριβής μου.

Φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά): Αντώνης Ντέμος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, John H. Dunning, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη (υποφαινόμενη), Μαρίνα Παπαναστασίου (επιβλέπουσα καθηγήτρια), Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, εκείνη την περίοδο  και Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Middlesex επί του παρόντος, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, (συνταξιοδοτήθηκε), Θωμάς Μούτος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, Peter, J. Buckley και Robert Pearce.