Συνέντευξη στον Γ. Τζογόπουλο στην εφημερίδα Απογευματινή με θέμα“Η Οικονομική Κρίση στην Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα” στις 23/08/2009