Διεθνή Περιοδικά με Κριτές (επιλεγμένες πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις)

(υπό δημοσίευση): Ketteni, E. and Kottaridi, C. “The impact of regulations on the FDI-growth nexus: a nonlinear specification with varying coefficients» International Business Review.

(υπό δημοσίευση) Kottaridi, C., Louloudi, K. and Karkalakos, S. “Human Capital, Skills and Competencies: A Systematic Approach of the Effects on Inward FDI in the EU”. International Business Review.

(υπό δημοσίευση): Kottaridi, C. and Thomakos, D. “Regulate me not: the regulatory failures of taxation – a tale from Greece”, Managerial and Decision Economics

Kottaridi, C., Giakoulas, D. and Manolopoulos, D. (2019). “Escapism FDI from developed economies: the role of regulatory context and corporate taxation”. International Business Review, 28(1), 36-47.

Manolopoulos, D., Chatzopoulou, E. and Kottaridi, C. (2018). “Resources, home institutional context and SMEs’ exporting: Direct relationships and contingency effects” International Business Review, 27(5), 993-1006.

Kottaridi, C. and Lioukas, S. (2017) “Firm competencies and exports among SMEs: the critical role of collaborations”. European Journal of International Management, 11(6), 711-732

Kottaridi, C. and Filippaios, F. (2015). “The FDI and Trade relationship revisited under structural change: evidence from a sector-based analysis in Central and Eastern European countries”, East-West Journal of Economics and Business 1.

Ketteni, E., Kottaridi, C. and Mamuneas, Th. (2014). “Information and Communication Technology and Foreign Direct Investment: interactions and multiple regimes in economic growth”, Empirical Economics 07/2014, DOI: 10.1007/s00181-014-0839-1

Kottaridi, C. and Escaleras, M. (2014) “The joint effect of macroeconomic uncertainty, sociopolitical instability and public provision on private investment”, Journal of Developing Areas, 48(1), winter 2014, 227-251.

Filippaios, F. and Kottaridi, C. (2013). “Complements or Substitutes? New Theoretical Considerations and Empirical Evidence on the Imports and FDI Relationship” International Review of Applied Economics, 27(6), 766-797

Κεφάλαια σε  Βιβλία (επιλεγμένα πιο πρόσφατα κεφάλαια)

(με κρίση) 2015. “Foreign direct investment, innovation and brain drain in Greece: turning the problem to opportunity”, in Thomakos, D.D., Monokrousos, P. and Nikolopoulos, K. (Eds) (2015), A Financial Crisis Manual: Reflections and the Road Ahead, Palgrave Studies in Banking and Financial Institutions – October 2015.

(με κρίση) 2012:  Giakoulas, D., Kontis A. and Kottaridi, C. “The evolution of Greek FDI and its impact on the home country’s economy: analysis from an economics perspective”, in Kontis, A. and Tsardanidis, Ch. “International Political Economy II”, Papazisis Publications (in Greek).

(με κρίση) 2011:  Kottaridi, C. and Papanastassiou M. and Pitelis, C. “Determinants of MNE subsidiaries decision to set up own R&D laboratories – the choice of region” pp. 235-258l, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011

(με κρίση) 2011: Kottaridi, C., Papanastassiou, M., Pitelis, C. and Thomakos, D. “The Multinational Corporation, absorptive capacity and the global sourcing of knowledge”, pp. 259-280, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011

Άλλα Άρθρα

Διαθέτω μια σειρά δημοσιεύσεων το 2007 στο βιβλίο των Στάγγου και Κυδωνιάτη (επιμέλεια) «Ανοικτό MBA – Τα μυστικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2007.

Βιβλία (επιμέλειες)

Από τις επιμέλειες βιβλίων, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για την παρακάτω:

Οκτώβριος 2002: Κοτταρίδη, Κ. και Σιουρούνης, Γρ. (επιμ.) «Αφιέρωμα στον JOhn Nash – Θεωρία Παιγνίων», Εκδόσεις Ευρασία.

Για τον αναλυτικό κατάλογο των δημοσιεύσεών μου, παρακαλώ δείτε το αναλυτικό μου βιογραφικό σημείωμα παρακάτω.

CV Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Επιστημονικό Περιοδικό

 • «Η Εμπιστοσύνη των Καταναλωτών»,  Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 27/04/2009
 • Paul Krugman, Βραβείο Νόμπελ 2008: Αντί για ψυχο-ιστορικός έγινε οικονομολόγος, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 10/11/2008
 • Εισαγωγή στη Θεωρία παιγνίων – Ο John von Neumann ξεκίνσε, ο John Nash το τελειοποίησε, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ”, 10/12/2007 ta_nea_mba_20071210
 • Θεωρία παιγνίων και ξένο κεφάλαιο – η περίπτωση της Κίνας, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 10/12/2007 ta_nea_mba_20071210
 • Θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 23/07/2007
 • Η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας: φόβοι για απόκλιση μεταξύ πλουσίων και φτωχών, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 19/03/2007
 • Έρευνα και καινοτομία ως καταλύτες της ανταγωνιστικότητας, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 3/7/2006
 • Ο ρόλος της τεχνολογίας στο διεθνές επιχειρείν – η γνώση φέρνει κέρδη, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 10/4/2006
 • Αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας – μεταφορά γνώσης από τις θυγατρικές, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 10/4/2006
 • Στρατηγική διεθνοποίηση πολυεθνικών επιχειρήσεων – ο ρόλος των θυγατρικών, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 3/4/2006
 • John H. Dunning: Οι θεσμικές ανεπάρκειες της Ελλάδας αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 05/12/2005
 • Οι ‘Αμεσες Ξένες Επενδύσεις συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της ΕΕ, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 05/12/2005
 • Eric Ghysels: Οι προβλέψεις είναι δύσκολες παρά τα οικονομικά μοντέλα, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 31/10/2005
 • Διεθνείς αγορές χρήματος: Η παγκοσμιοποίηση ως πύλη των επενδύσεων, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 31/10/2005
 • Η σχέση πιστωτών και δανειζομένων, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 26/09/2005
 • Vincent P. Crawford: Μαθαίνουμε πώς να παίρνουμε αποφάσεις στο εργαστήριο, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 15/03/2005
 • Πώς μετράμε το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία – δείκτες καθρέπτες της  οικονομίας, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ,07/03/2005
 • Οι επιχιρήσεις χρειάζονται στρατηγική – ώστε να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, απειλές, δυνατά και αδύνατα σημεία, Ανοικτό MBA, Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ,17/01/2005