Από την εκδήλωση-συζήτηση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας την Παρασκευή 1 Μαρτίου. Είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε για τον σημαντικό ρόλο του Πολιτισμού και πώς ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία brand name της Ελλάδας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Μιχάλης Διακαντώνης. Την έναρξη της Ημερίδας έκανε η επικεφαλής του ΕΙΠΔ στην Αθήνα κ. Ρέα Πολίτη. Στη συζήτηση συμμετείχαν,εκτός της υποφαινομένης,  ο Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιτήμιο Αιγαίου και Διευθυντής του ΙΔΟΣ κ. Χ. Τσαρδανίδης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Hellenic Board Exports κ. Ι. Τζεν.