Το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά πλήττει καίρια την ανώτατη εκπαίδευση καθώς δεν υπάρχουν πόροι προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα σπουδών. Το αποτέλεσμα θα είναι τα περισσότερα προγράμματα να κλείσουν, οι έχοντες και οι κατέχοντες να φύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, αφήνοντας συνάλλαγμα σε άλλες χώρες (άρα χάνονται ουσιαστικοί πόροι για την Ελλάδα), ενώ οι φτωχότεροι θα μείνουν χωρίς περιθώρια επιλογών.