Βρείτε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον και διαφωτιστικό άρθρο από το περιοδικό Harvard Business Review όσον αφορά το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προσκλήσεις που ανττιμετωπίζουν οι πολυθενικές επιχειρήσεις καθώς και τρόπους επιβίωσης.

Τα προηγούμενα 30 χρόνια οι μεγαλύτερες επολυθενικές εταιρείες της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης έπλεαν σε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον και κατέγραφαν λειτουργικά  κέρδη μετά φόρων τα οποία αυξήθηκαν 30% πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Η επιτυχία τους βασίστηκε κυρίως στη δυνατότητά τους να κάνουν εξοικονόμηση κόστους. Ωστόσο οι παράγοντες κόστους έχουν πια εξαντληθεί και αντί να προσπαθούν να αποκομίζουν κέρδη από τη φθηνή εργασία, οι εταιρείες θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε ανθρώπους με δεξιότητες  για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών θέσεων. Οι νέες θέσεις απασχόλησης απαιτούν δυσανάλογα περισσότερες δεξιότητες, ειδικά στις επιστήμες, την μηχανική και τα μαθηματικά.

Οι δυτικές πολυθενικές αντιμετωπίζουν επιθετικό ανταγωνισμό επίσης από τις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες, σε αντίθεση με αυτές, είχαν εστιαστεί επί μακρόν στα μερίδια των αγορών και όχι σε άμεσα κέρδη.

Επομένως, η εστίαση εφεξής θα πρέπει να δοθεί στο πνευματικό κεφάλαιο ως κυρίαρχο περιουσιακό στοιχείο δεδομένης της αυξανόμενης τάσης επιχειρηματικότητας έντασης ιδεών. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι μισές από τις πλέον μεγαλύτερες επωνυμίες διεθνώς βρίσκονται σε τέτοιους κλάδους η αξία των οποίων αυξάνεται αλματωδώς. Κατά συνέπεια, η εξεύρευση και η γαλούχηση φιλόδοξων, σκληρά εργαζόμενων και με διεθνή προσανατολισμό δοικητικών και τεχνικών στελεχών αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και η σημασία τους θα γίνει ακόμα πιο επιτακτική στο μέλλον.