Είναι αδήριτη ανάγκη να βρούμε παραγωγικό προσανατολισμό. Ποια είναι η οικονομία του αύριο που θέλουμε για την Ελλάδα; Πώς θα το κάνουμε αυτό; Με ποιες υποδομές και τι ανθρώπινους πόρους; Αυτές τις απαντήσεις πρέπει να δώσουμε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, διαφορετικά θα αναζητούμε πάντα χρηματοδότηση που όμως θα χάνεται σε μία μαύρη τρύπα… Κωνσταντίνα Κοτταρίδη - Εφημερίδα Αξία