Δύο ειδκοί του Νταβός υποστηρίζουν ότι η μεταβολή της εργασίας από πενθήμερη σε τετραήμερη θα έχει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Οι ειδικοί στηρίχτηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα και μάλιστα ανέφεραν ότι η σκέψη αυτή δεν είναι κάτι νέο αλλά έχει εφαρμοστεί ακόμα και στις αρχές του αιώνα. Ο Henry Ford, για παράδειγμα, μείωσε τις ώρες εργασίας εβδομαδιαίως από 60 σε 40 ώστε να είναι πιο ξεκούραστοι και άρα παραγωγικοί οι εργαζόμενοί του. Πράγματι, στοιχεία από τον ΟΟΣΑ δηλώνουν πως χώρες με κουλρούρα πολλών εργασιακών ωρών, καταγράφουν χαμηλότερη παραγωγικότητα και ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας.

Διαβάστε το άρθρο στα Αγγλικά εδώ: