Θεωρείτε πως η παρούσα κρατική χρηματοδότηση είναι αρκετή ώστε να καλύψει τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων? Πιστεύετε πως υπάρχει τρόπος να διευρυνθεί η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?

Δυστυχώς το πρόβλημα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων δεν είναι τωρινό. Υφίσταται δεκαετίες. Η συζήτηση ήταν η ίδια και τότε που ήμουν κι εγώ φοιτήτρια. Είναι σαφές ότι η παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης μίας οικονομίας και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή ενός κράτους. Ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες αποτελούν, πλέον, κρίσιμο παράγοντα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μίας χώρας.

Η κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία για επτά συνεχή έτη έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι μας να στρέφονται προς το εξωτερικό κι έτσι η χώρα να υφίσταται αιμοραγία του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Είναι σαφές ότι το πλαίσιο χρηματοδότησης δεν μπορεί να παραμένει μόνο στο κράτος. Η χώρα μας διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοζήλευτη γεωπολιτική θέση. Είναι η ώρα λοιπόν, να επενδύσουμε στην «εξαγωγική παιδεία». Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο για σπουδές στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ελληνική φιλοσοφία και τα ελληνικά γράμματα. Ακόμα στον τουρισμό και την ναυτιλία.

Πρέπει να αναπτύξουμε σπουδές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, θερινά σχολεία, σεμινάρια πάνω σε αυτά τα μοναδικά «προϊόντα» μας στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να προσελκύουμε φοιτητές ανά τον κόσμο οι οποίοι θα φοιτούν στα προγράμματα αυτά και θα αποτελέσουν βασική πηγή αύξησης των εσόδων των ιδρυμάτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιούνται από τη μέγγενη του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση δούλεψα τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Παιδείας. Πετύχαμε να ψηφιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη προπτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα. Χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα από πλευράς των τμημάτων να οργνανώσουν τα αντίστοιχα προγράμματα.

2. Πιστεύετε πως ο νόμος Διαμαντοπούλου παίρνει διορθώσεις/προσθήκες; Αν ναι, σε ποια κατεύθυνση;

Είναι γεγονός πως υπάρχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη βελτίωσης σε όλους τους νόμους. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή βελτίωση όμως, είναι αναγκαία η εφαρμογή τους για ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι αρκετό ώστε να διακριθούν πιθανές ατέλειες και ελλείψεις. Εν προκειμένω, πιστεύω ότι θα ήταν φρόνιμο να ξεκινήσει μία συζήτηση με τους εμπλεκομένους εταίρους ώστε να γίνει μία πρώτη καταγραφή των θεμάτων που χρήζουν τροποποίησης.

Επί παραδείγματι, προκύπτει ότι υπάρχει μία δυσλειτουργία όσον αφορά στις αρμοδιότητες της ηγεσίας ενός πανεπιστημίου και του συμβουλίου η οποία δυσχεραίνει την ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τη συνδρομή όλων των εταίρων.

Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον ρόλο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τι πρέπει να διορθώσει η Ελλάδα για να τις προσελκύσει άμεσα ?

Είναι προφανές πως οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν ζητούμενο για την οικονομία κάθε χώρας,, πολλώ δε μάλλον για την οικονομία της Ελλάδας, η οποία στερείται απαραίτητα κεφάλαια να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές. Οι ΑΞΕ θεωρούνται μοχλός ανάπτυξης μίας οικονομίας καθώς συνιστούν μία δέσμη παραγωγικών πόρων πέρα και πάνω από την αμιγή μεταφορά κεφαλαίου που προκύπτει.Έχω την πεποίθηση πως οι ΑΞΕ θα μπορούσαν να γίνουν πόρος γνώσης, νέων μεθόδων παραγωγής, νέων τεχνικών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να διαχυθούν στην εγχώρια οικονομία, μέσω της μίμησης των εγχώριων επενδυτών αλλά και των συνεργειών οι οποίες προκύπτουν. Επομένως, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και συντελούν πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του εισοδήματος μίας χώρας.

Βασική προϋπόθεση όμως για έναν επενδυτή είναι να υπάρχει σταθερό πολιτικό αλλά και οικονομικό περιβάλλον στη χώρα που πρόκειται να επενδύσειδιότι όταν αποφασίζει για μία επένδυση, σκέφτεται μακροχρόνια και δη όταν πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις με μη ανακτήσιμο αρχικό κόστος. Πρέπει λοιπόν να έχει τα εχέγγυα ότι μπορεί να εξασφαλίσει τις προσδοκώμενες ροές εισοδήματος από την επένδυσή του. Γιά το λόγο αυτό είναι απόλυτα αναγκάιο να υπάρχει σταθερότητα. Ταυτόχρονα χρειάζεται ισχυρό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο που να του διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επένδυσής του,, σταθερό φορολογικό σύστημα και αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, μακριά από το φάντασμα της γραφειοκρατίας. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κράτος το οποίο θα είναι πρόσφορο για πιθανούςξένους επενδυτές που ενδεχομένως θα αναπτερώσουν την οικονομία της χώρας μας.

Πιστεύετε ότι «την πενταετία της κρίσης» έγιναν σφάλματα που αφορούσαν τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις; Αν ναι ποια είναι αυτά;

Τα τελευταία χρόνια η λαίλαπα της κρίσης δεν άφησε χώρο για ουσιαστική συζήτηση για τις ξένες επενδύσεις. Παρά ταύτα είναι σημαντικό να σημειωθεί πως έγιναν ουσιαστικά βήματα βελτίωσης σε ορισμένα σημεία, όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα, όπως η απλούστευση των διαδικασιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως η Ελλάδα κατατάσσεται στην 61η θέση, σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση, Doing Business, ανεβαίνοντας 48 θέσεις ψηλότερα από το 2010 ανάμεσα σε 189 χώρες.

Δυστυχώς όμως συνεχίζουν να υπάρχουν κομβικά προβλήματα, όπως το ασφυκτικό φορολογικό σύστημα, η μη ολοκλήρωση άλλων βασικών μεταρρυθμίσεων και ασφαλώς ο πολιτικός κίνδυνος και η φιλολογία για το περίφημο Grexit που μας συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια.

Πιστεύετε πως το χρέος της χώρας μας είναι βιώσιμο? Κατά την άποψή σας υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί?

Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός πως ένα χρέος για να μπορεί να είναι βιώσιμο, πρέπει να μπορεί να εξυπηρετείται. Αυτό συνεπάγεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι ουσιαστικά ακατόρθωτο να πραγματοποιηθούν τα προσεχή έτη. Αυτός είναι ο λόγος που καθίσταται αναγκαία και αναπόφευκτη η διευθέτηση του χρέους της χώρας μας. Μία μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, συνιστά στην πραγματικότητα ‘κούρεμα’ του χρέους, καθώς η παρούσα αξία του οφειλόμενου ποσού μειώνεται. Τα εργαλεία και οι προτάσεις υπάρχουν για τη διαχείριση του χρέους μας.

Είναι αναγκαίο άμεσα να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση για τους όρους διευθέτησης και επιτέλους την εξεύρεση λύσης. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατο να επέλθουν οι αλλαγές που όλοι προσδοκούμε διότι η οικονομία θα παραμένει καθηλωμένη και το πρόβλημα θα δυσχεραίνει, αποκόπτοντας ταυτόχρονα τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης.

Ως καθηγήτρια Πανεπιστημίου, είστε η πλέον αρμόδια ώστε να μεταδώσετε τον παλμό των νέων. Πιστεύετε πως οι νέοι είναι σε θέση να αλλάξουν το μέλλον της χώρας μας?

Οι νέοι είναι αυτοί που δημιουργούν το μέλλον μιας χώρας, για αυτό και στην περίπτωσή μας οφείλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση. Είναι γεγονός πως η φυγή του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Ελλάδα. Δε χαρίζουμε τους νέους μας, τα μυαλά μας στους ξένους. Θέλουμε τα παιδιά μας εδώ, όλους τους νέους μαζί, να απαιτήσουν για τους ευατούς τους ένα καλύτερο μέλλον. Οι νέοι έχουν τις ικανότητες, έχουν τις ευαισθησίες, έχουν το πείσμα να πάνε κόντρα στο ρεύμα και να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό διδάσκω στα αμφιθέατρα.

Προσωπικά αποτελώ μία από τις περιπτώσεις που αντιστάθηκαν, παρότι σπούδασα σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις ΗΠΑ και είχα τη δυνατότητα να ασκήσω εκεί την επαγγελματική μου ιδιότητα, επέλεξα να επιστρέψω. Είναι γεγονός πως αντιμετώπισα δυσκολίες, καθυστερήσεις αλλά με πείσμα και υπομονή κατάφερα όλα όσα προσδοκούσα. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω στους νέους με την υποψηφιότητά μου. Είναι ανώφελο να περιμένουμε μόνο από τους άλλους να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί πολύ απλά μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς, όλοι μαζί. Δεν απαιτεί πολύ χρόνο ούτε πολύ κόπο, απαιτεί μία κρίσμη μάζα ανθρώπων και δη νεότερης ηλικίας που θα το πιστέψουν και θα το τολμήσουν. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Προσωπικά πιστεύω στα νέα παιδιά και συντάσσομαι με τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους. Μέσα από τη θέση της καθηγήτριας πανεπιστημίου μου δίνεται η ευκαιρία να νιώθω κι εγώ σαν κι αυτά γιατί κάθε μέρα αλληλλοεπιδρώ μαζί τους στα αμφιθέατρα, εκεί όπου ήμουν και ως φοιτήτρια. Μπορεί να βρίσκομαι τώρα από την μεριά του εδράνου και όχι των θέσεων, αλλά είμαι πάντα εκεί, στα αμφιθέατρα όπου κι εγώ ονειρευόμουν το μέλλον. Τώρα το ονειρεύομαι μαζί με τους φοιτητές μου! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!

Εσείς τί προτίθεστε να προσφέρετε με την υποψηφιότητά σας?

Με την κίνησή μου αυτή, θέλω να δώσω το μήνυμα ότι υπάρχει χώρος για νέους ανθρώπους με γνώσεις, με πολυετή επαγγελματική και προσωπική πορεία, οι οποίοι οφείλουν και πρέπει να αρθρώσουν λόγο και να παλέψουν για το μέλλον που όλοι θέλουμε, κόντρα στο ρεύμα της φυγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει ζωντανός, με άλλη μορφή, γιατρεμένος από τις ασθένειες και τα λάθη του παρελθόντος. Ο χώρος αυτός πρέπει να αναγεννηθεί, μαζί με τις όποιες άλλες σοβαρές αντίστοιχες δυνάμεις και να αποτελέσει και πάλι το σταθερό σημείο των πολιτών.

http://thecitizen.gr/h-ipopsifia-konstantina-kottaridi-mila-sto-thecitizen-gr/