Από την ομιλία μου στην ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου «Η θέση και η προοπτική της οικονομικής επιστήμης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 με συνομιλούντες στον πάνελ τους εκλεκτούς συναδέλφους Καθηγητή κ. Α. Ξεπαπαδέα, Κοσμήτορα της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Καθηγητή κ.   Ε. Σαρτζετάκη, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ομιλία μου είχε τίτλο » Η Ελληνική κρίση χρέους και η ανάγκη για παιδεία περί οικονομίας: ο ρόλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».