Αναμφίβολα, η αυτοματοποίηση και η τεχνολογία κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον της απασχόλησης, των ικανοτήτων και των μισθών;

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ μια ενδιαφέρουσα μελέτη από την McKinsey & Company που αναλύει τις τάσεις μέχρι το 2030 και αργότερα.ιδικότερα, η μελέτη σημειώνει «Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιοι φόβοι είναι ανυπόστατοι: στη διάρκεια των χρόνων, οι αγορές εργασίας προσαρμόζονται στις μεταβολές της ζήτησης εργαζομένων λόγω τεχνολογικής μεταβολής, αν και κάποιες φορές με συμπιεσμένους μισθούς».