Μάθετε τι είναι η θεωρία nudge ώστε να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις για την εταιρία σας και την καθημερινή ζωή! Η έννοια αυτή αφορά στον τρόπο σκέψης και βοηθά τους ανθρώπους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις προς το ευρύτερο συμφέρον τους.

Διαβάστε για τη θεωρία nudge εδώ.