Η άποψή μου στο Liberal.gr για το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών.  Ισχυρίζομαι ότι οι τράπεζες είναι ο καθρέπτης μιας οικονομίας. Χωρίς επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και επιτρέπου ν την κυκλοφορία του χρήματος (παράγοντας νέο χρήμα) το τραπεζικό πρόβλημα δεν πρόκειται να διορθωθεί. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια και τα τεράστια θεσμικά προβλήματα της Ελλάδας δεν επιτρέπουν την επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύτημα, οι οποίες παραμένουν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2014, ακόμα και 5 χρόνια μετά.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθτο μου εδώ.