Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ν.Ε.Τ. στις 10/3/15 με την Ειρήνη Νικολοπούλου συζητήσαμε το κρίσιμο σημείο στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία με τις πρώτες ελλείψεις να παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις.

In the central news broadcast of N.E.T. in 10/3/15  with Eirini Nikolopoulou, we discussed the critical status of the Greek economy given that Greek firms have already faced shortages in their supplies.