Καλεσμένη στην πρωϊνή εκπομπή της ΝΕΡΙΤ  “ΕΞΙ -ΔΕΚΑ”  με τους Γιάννη Σκάλκο και Σταυρούλα Χριστοφιλέα για την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Τόνισα οτι υπάρχει έλλειψη σχεδίου για την ανάπτυξη της οικονομίας και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Κάθε μέρα που περνάει η οικονομία επιβαρύνεται μεσομακροπρόθεσμα.

Με αφορμή το χαμό του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, τόνισα την ανάγκη των νέων για επικοινωνία καθώς και την απογοήτευσή τους για την τρέχουσα κατάσταση. Οι νέοι φεύγουν, η φυγή του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας είναι μεγάλη πληγή και μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε χώρα ανειδίκευτων εργαζομένων.

 

Invited to the morning talk show “SIX-TEN” with Yannis Skalkos and Stavroula Christofilea regarding the suffocating liquidity problem. I emphasized the lack of any growth plan for the country which is very dangerous.  Each day that goes by harms the economy in the mid and long run.

Taking the opportunity regarding the loss of the student Vaggelis Giakoymakis, I emphasized that young people seek communication. The young are leaving, the flee of human capital is a painful wound and might lead Greece to become  a country of non-skilled and  non-qualified personnel.