Στην πρωινή εκπομπή “Πολιτική επικαιρότητα” με τον Φάνη Παπαθανασίου (1-4-15), τόνισα για άλλη μια φορά πως κάθε μέρα που περνάει η πραγματική οικονομία βουλιάζει. Είναι θεμιτό να γίνεται διαπραγμάτευση, αλλά θα πρέπει κάποιος να ξέρει τι χάνει και τι κερδίζει. Είναι ανώφελο να διαπραγματεύεται κάποιος για να κερδίσει ένα μέτρο όταν θα έχει χάσει 10 στην πραγματική οικονομία.

In the morning talk show “Political broadcast” with Fanis Papathanassiou, I stressed, for once more, that day by day the real economy is sinking deeper and deeper. It is fair for a government ot negotiate, nevertheless, it should be aware of the gains and losses. It is pointless for a government to negotiate in order to win on one measure and loose on ten other aspects of the real economy.