Σημαντικές Στιγμές Home

Home/Σημαντικές Στιγμές Home

Οι γκουρού των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, John Dunning, Peter Buckley και Robert Pearce στην υποστήριξη της διατριβής μου

Πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιούνιο του 2004. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που η Επιτροπή μου αποτελείτο από εξαίρετους επιστήμονες του αντικειμένου όπως ο

Ο John Nash στην Αθήνα – Επίτιμος Καθηγητής και ομιλία στην Παλαιά Βουλή

Ο John Nash στην Αθήνα – Επίτιμος Καθηγητής και ομιλία στην Παλαιά Βουλή Στις αρχές του 2000, είχα την τιμή να ανήλω σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που πήραν την πρωτοβουλία να επικοινωήσουν