Αρθρογραφία

Άρθρο μου στο Liberal.gr για το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών

Η άποψή μου στο Liberal.gr για το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών.  Ισχυρίζομαι ότι οι τράπεζες είναι ο καθρέπτης μιας οικονομίας. Χωρίς επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και επιτρέπου ν την κυκλοφορία του χρήματος (παράγοντας νέο

Άρθρο μου στο The President για τη συμφωνία του Eurogroup

Βρείτε εδώ το άρθρο μου στο The President για τη συμφωνία του Eurogroup και τι μέλλει γενέσθαι... Η ελάφρυνση του χρέους ήταν αναγκαία αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη από μόνη της να οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης και της φοροκαταιγίδας

Άρθρο μου στην εφημερία Ημερησία (10-10-15) Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016 αποτελεί τον πιο υφεσιακό και μη εναρμονισμένο με τις κυβερνητικές εξαγγελίες προϋπολογισμό μέχρι σήμερα, ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία που μπορούν να προσδώσουν αισιοδοξία

Εξαγωγική Ανώτερη Παιδεία & Οικονομική Ανάπτυξη

Το παρακάτω άρθρο μου δημοσιεύθηκε στο new-Deal.gr Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή στην ιστορία της με έντονα τα σημάδια της κρίσης έχοντας ήδη διανύσει πεντέμιση χρόνια βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Επί μακρόν γίνεται λόγος

Άρθρο μου στην ΑΞΙΑ για το πρωτογενές πλεόνασμα, το χρηματοδοτικό κενό και το χρέος

Είναι αδήριτη ανάγκη να βρούμε παραγωγικό προσανατολισμό. Ποια είναι η οικονομία του αύριο που θέλουμε για την Ελλάδα; Πώς θα το κάνουμε αυτό; Με ποιες υποδομές και τι ανθρώπινους πόρους; Αυτές τις απαντήσεις πρέπει να

Συνέντευξη στο «TheCitizen.gr»

Θεωρείτε πως η παρούσα κρατική χρηματοδότηση είναι αρκετή ώστε να καλύψει τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων? Πιστεύετε πως υπάρχει τρόπος να διευρυνθεί η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Δυστυχώς το πρόβλημα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων